Innholdet på denne siden er lagt inn 05.01.2017 - Skriv ut

Gaupset Enkelt

Ferdig middag fra Angus Gaupset - det er enkelt - Gaupset enkelt

 

Årets konfirmasjonsmeny blir lagt ut i midten av mars. Men det er allerede nå mulig å få både forslag og menytilbud.( angus@gaupset.no )Skrevet ut fra www.gaupset.no - angus@gaupset.no - tlf.: 71 58 06 50